Про визначення Переліку адміністративних послуг, що надаються через Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради (в новій редакції)

Проєкт рішення

Проєкт переліку  адміністративних послуг 2021

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються через Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(затверджено рішенням тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 21.10.2020р.)

                     

Станом на 26.10.2020р Управлінням адміністративних послуг Полтавської міської ради надається 170 адміністративних послуг

                 

п/п

          Адміністративна послуга
1
2 Оформлення паспорту прив’язки для пересувної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності     
3 Оформлення паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності     
4 Продовження терміну дії паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової   споруди  для здійснення підприємницької діяльності
5 Продовження терміну дії паспорту прив’язки пересувної тимчасової   споруди  для здійснення підприємницької діяльності
6 Продовження терміну дії паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності 
7
8
Присвоєння адреси об'єктам будівництва після отримання права на виконання будівельних робіт або після прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію
9 Зміна адреси об'єкту нерухомого майна у разі об'єднання, поділу об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна 
10 Зміна адреси об'єкту нерухомого майна з метою упорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна
11
12 Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського середовища для юридичних осіб
13
14
15
16
17
18 Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
19 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням дитиною 6 річного віку.
20 Вклеювання нової фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням  дитиною 14-річного віку.
21 Продовження строку дії  посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини  з  багатодітної сім'ї у зв'язку з народженням дитини.
22 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
23 Видача  посвідчень  батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у разі втрати або пошкодження.
24 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку з розлученням (одруженням)
25 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі смертю чоловіка (дружини)
26 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, по-батькові
27 Видача довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї не видавалися
28 Видача довідки про те, що дитина не зареєстрована у банку даних міста Полтава для здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
29 Реєстрація у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів*
30 Направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки *
31 Організація заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми в м. Полтава*
32 Внесення виправлень у свідоцтво про право власності на приватизоване житло комунальної власності міста (у разі допущення технічної помилки)
33 Довідка про не перебування на квартирному обліку при виконавчому комітету Полтавської міської ради
34 Реєстрація місця проживання
35 Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
36 Зняття з реєстрації місця проживання
37 Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини
38 Реєстрація місця перебування
39 Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
40 Рішення про надання земельних ділянок, передачу в користування та продовження права користування земельними ділянками
41 Видача договору оренди землі
42 Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
43 Погодження поточних  та  перспективних  планів роботи підприємств, установ та  організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів
44 Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів  на навколишнє середовище » робочого проекту
45 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області
46  Анулювання (переоформлення) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області
47 Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
48
49
50 Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
51 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
52 Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
53
54 Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
55 Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
56 Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
57 Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
58
59
60
61
62 Зміна даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт
63
64
65 Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
66 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт
67 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт
68 Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт
69 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт
70 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт
71 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою замовника
72 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою замовника
73 Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за заявою замовника
74 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
75 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
76 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків
77 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки)
78 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
79
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки)
80
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
81
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  з безконтактним електронним носієм
82
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
83
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном
84
85
86 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачою витягу
87
88
89
90
91
92
93
94 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
95 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
96 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
97 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
98 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
99
100
101
102
103 Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
104

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

105 Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.
106 Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
107 Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
108 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
109 Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного користувача
110 Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування  (лісорубний квиток)
111 Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації
112 Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності
113 Видача дозволу  на зняття та перенесення ґрунтового покрову земельних ділянок
114 Дозвіл на спеціальне водокористування
115 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
116 Державна реєстрація створення громадського об’єднання
117 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
118 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
119 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
120 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
121 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
122 Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
123 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
124 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
125 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
126 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
127 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
128 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
129 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01.липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
130 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
131 Державна реєстрація  рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
132 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
133 Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
134 Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
135 Державна реєстрація  створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
136 Державна реєстрація включення відомостей  про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01.липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
137 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок,  об’єднання професійних спілок, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
138 Державна реєстрація  рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок 
139 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок 
140 Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації
141 Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок  в результаті реорганізації
142 Державна реєстрація  створення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
143 Державна реєстрація включення відомостей  про організацію роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
144 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
145 Державна реєстрація  рішення про припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
146 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
147 Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
148 Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
149 Державна реєстрація  створення  структурного утворення політичної партії
150 Державна реєстрація включення відомостей  про структурне утворення політичної партії , зареєстроване до 01липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
151 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
152 Державна реєстрація  рішення про припинення структурного утворення політичної партії
153 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
154 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
155 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
156 Державна реєстрація  громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
157 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання,  що не має статусу юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
158 Державна реєстрація  припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
159 Державна реєстрація  структурного утворення політичної партії , що не має статусу юридичної особи
160 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії,  що не має статусу юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
161 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
162 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
163 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
164 Державна реєстрація  постійно діючого третейського суду
165 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
166 Державна реєстрація  припинення постійно діючого третейського суду
167 Державна реєстрація народження
 168 Державна реєстрація зміни імені
 169 Державна реєстрація розірвання шлюбу
 170 Державна реєстрація смерті