Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради

(із змінами, внесеними рішенням двадцять восьмої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 29.11.2019р.)

                                       

п/п

          Адміністративна послуга
2 Оформлення паспорту прив’язки для пересувної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності     
3 Оформлення паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності     
4 Продовження терміну дії паспорту прив’язки стаціонарної тимчасової   споруди  для здійснення підприємницької діяльності
5 Продовження терміну дії паспорту прив’язки пересувної тимчасової   споруди  для здійснення підприємницької діяльності
6 Продовження терміну дії паспорту прив’язки для виносних столиків у визначених місцях (майданчика) сезонного використання для здійснення підприємницької діяльності 
7
Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування об'єкту
8
Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського середовища для фізичних осіб
9 Надання інформації/довідки про найменування /перейменування елементів міського середовища для юридичних осіб
10
Надання дозволу на відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води
11
Оформлення актів прийому-передачі житла фізичним і юридичним особам для подальшого замовлення ними інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно
12
Надання довідки про володіння державною мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для спілкування особам, які приймають громадянство України
13
Надання довідок щодо стажу роботи, архівних довідок з кадрових питань
14
Видача направлення в дошкільні навчальні заклади (групи) компенсуючого типу 
15 Видача направлення до інклюзивної групи закладу дошкільної освіти
16 Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
17 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням дитиною 6 річного віку.
18 Вклеювання нової фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням  дитиною 14-річного віку.
19 Продовження строку дії  посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини  з  багатодітної сім'ї у зв'язку з народженням дитини.
20 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
21 Видача  посвідчень  батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з  багатодітної сім'ї у разі втрати або пошкодження.
22 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку з розлученням (одруженням)
23 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї у зв’язку зі смертю чоловіка (дружини)
24 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, по-батькові
25 Видача довідки про те, що за місцем реєстрації батька або матері посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї не видавалися
26 Видача довідки про те, що дитина не зареєстрована у банку даних міста Полтава для здійснення часткового відшкодування вартості путівки за рахунок бюджетних коштів за надані послуги з оздоровлення та відпочинку
27 Реєстрація у банку даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, для направлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів*
28 Направлення на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки *
29 Організація заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми в м. Полтава*
30 Надання засвідчених копій (витягів) рішень Полтавської міської ради, рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, розпоряджень Полтавського міського голови, що перебувають на збереженні в архівному підрозділі виконавчого комітету Полтавської міської ради
31 Надання засвідчених копій (витягів) рішень виконавчого комітету Полтавської міської ради, розпоряджень Полтавського міського голови, прийнятих протягом 3-х останніх років
32 Внесення виправлень у свідоцтво про право власності на приватизоване житло комунальної власності міста (у разі допущення технічної помилки)
33 Довідка про не перебування на квартирному обліку при виконавчому комітету Полтавської міської ради
34 Реєстрація місця проживання
35 Реєстрація місця проживання малолітньої дитини
36 Зняття з реєстрації місця проживання
37 Зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини.
38 Реєстрація місця перебування
39 Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
40 Рішення про надання земельних ділянок, передачу в користування та продовження права користування земельними ділянками
41 Видача договору оренди землі
42 Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою
43 Погодження поточних  та  перспективних  планів роботи підприємств, установ та  організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів
44 Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінки впливів  на навколишнє середовище »(ОВНС) - оцінки впливу на довкілля
45 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області
46 Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок
47
Дозвіл на проведення робіт на пам’ятниках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони
48
Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони
49 Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління
50 Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
51 Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду
52
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
53 Відомча реєстрація (тимчасова реєстрація) великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
54 Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
55 Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування
56 Видача свідоцтва на придбання і зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
57
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
58
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
59
Видача сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта
60
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
61
Реєстрація декларації  про готовність об’єкта до експлуатації
62
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації
63 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
64 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку
65 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжки)
66 Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
67
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі картки)
68
Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/викраденням паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)
69
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  з безконтактним електронним носієм
70
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого
71
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном
72
Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку
73
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
74 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
75
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу
76
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу
77
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
78
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
79
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу
80
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
81
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
82 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
83 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
84 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
85 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
86 Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями
87
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
88
Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельного кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
89
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
90
Видача висновку про погодження документації із землеустрою
91 Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження
92

Експлуатаційний дозвіл для провадження діяльності:

-на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

-на потужностях  (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування  кормових добавок, преміксів  і кормів
93 Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням продукції та речовин з джерелами  іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин з видачею дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами  іонізуючого випромінювання..
94 Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням продукції та речовин з джерелами  іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин з видачею дозволу на проведення, діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання
95 Погодження маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів
96 Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні
97 Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного користувача
98 Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування  (лісорубний квиток)
99 Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації
100 Видача рішення про надання  у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності  (для юридичних та фізичних осіб-підприємців)
101 Видача дозволу  на зняття та перенесення ґрунтового покрову земельних ділянок
102 Дозвіл на спеціальне водокористування
103 Анулювання дозволу на спеціальне водокористування
104 Державна реєстрація створення громадського об’єднання
105 Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
106 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
107 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
108 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
109 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
110 Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
111 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
112 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
113 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
114 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
115 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
116 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
117 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01.липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
118 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку , територіальний осередок творчої спілки, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
119 Державна реєстрація  рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
120 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
121 Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
122 Державна реєстрація  припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації
123 Державна реєстрація  створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
124 Державна реєстрація включення відомостей  про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01.липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
125 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок,  об’єднання професійних спілок, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
126 Державна реєстрація  рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок 
127 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок 
128 Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок 
129 Державна реєстрація  припинення професійної спілки, організації професійних спілок,  об’єднання професійних спілок  в результаті реорганізації
130 Державна реєстрація  створення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
131 Державна реєстрація включення відомостей  про організацію роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
132 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
133 Державна реєстрація  рішення про припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
134 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії)  організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців
135 Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
136 Державна реєстрація  припинення організації роботодавців,  об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
137 Державна реєстрація  створення  структурного утворення політичної партії
138 Державна реєстрація включення відомостей  про структурне утворення політичної партії , зареєстроване до 01липня 2004 року, відомості про якє не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
139 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
140 Державна реєстрація  рішення про припинення структурного утворення політичної партії
141 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
142 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
143 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
144 Державна реєстрація  громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
145 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання,  що не має статусу юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
146 Державна реєстрація  припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
147 Державна реєстрація  структурного утворення політичної партії , що не має статусу юридичної особи
148 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії,  що не має статусу юридичної особи, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
149 Державна реєстрація  припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
150 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання
151 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання
152 Державна реєстрація  постійно діючого третейського суду
153 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що  містяться  Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
154 Державна реєстрація  припинення постійно діючого третейського суду
155 Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
156 Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.
157 Продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
158 Скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Примітка : * - послуга буде надаватись з 01.01.2020р.